ŠPORTOVÁ AMBULANCIA

MUDr. Tomáš Krivý - Športový lekár

V našej ambulancii telovýchovného lekárstva vám ponúkame:

 1. preventívne športové prehliadky pre detí a dospelých
 2. potvrdenia pre možnosť štartu mladších športovcov vo vyššej vekovej kategórii (ostaršenie)
 3. spiroergometria na bicykli a bežiacom páse (zisťovanie kvality činnosti kardiovaskulárneho a dýchacieho systému pri záťaži)
 4. komplexná diagnostika športovým lekárom

PREVENTÍVNE ŠPORTOVÉ PREHLIADKY

Preventívna športová prehliadka je určená deťom aj dospelým a je vhodná pre profesionálnych aj rekreačných športovcov.  Prehliadkou získate základný obraz o svojom zdravotnom stave. Môžete ju absolvovať ak so športom len začínate a chcete si overiť, ako funguje vaše telo v zaťažení, alebo športujete pravidelne a chcete si zistiť vašu trénovanosť. Benefitom pre vás je, že časť preventívnej športovej prehliadky je preplácaná vašou zdravotnou poisťovňou. Podrobnosti si ľahko zistite na internetovej stránke vašej zdravotnej poisťovne.

 • anamnéza telovýchovným lekárom
 • komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov
 • vyšetrenie tlaku krvi a pulzovej frekvencie (v pokoji a pri fyzikálne definovanej záťaži)
 • analýza zloženia tela na prístroji InBody 230 (výška, hmotnosť, BMI, percento tuku, percento svalov atď)
 • elektrokardiografické vyšetrenie v pokoji – 12 zvodové a pri fyzikálne definovanej záťaži
 • vyšetrenie krvi – krvný obraz, vyšetrenie moču - chemicky a sediment + biochémia
 • vyhodnotenie spôsobilosti na vykonávanie príslušného športu telovýchovným lekárom
 • zhodnotenie úrovne trénovanosti, určenie aeróbneho a anaeróbneho prahu a maximálnej tepovej frekvencie + VO2max
 • ergometria alebo spiroergometria
 • pokojový metabolizmus
 • potvrdenie telovýchovným lekárom o zdravotnej spôsobilosti

Preventívna športová prehliadka v našej telovýchovnej ambulancii môže pozostávať z ERGOMETRIE alebo SPIROERGOMETRIE.

 

ERGOMETRIA je lekárska metóda, ktorá sleduje srdce pri záťaži. Najčastejšie sa na vyšetrenie používa bicyklový ergometer. Pri teste sa zaznamenáva EKG a tepová frekvencia. Prístroj počas záťaže sníma tepovú frekvenciu pomocou elektród, ktoré sú pripevnené na hrudník a končatiny. Vyšetrenie je fyzicky náročné, 12 hodín pred testom by testovaný nemal piť alkohol ani fajčiť, niekedy je nutná úprava liekov

 


SPIROERGOMETRIA
je záťažový test na bicykli alebo bežiacom páse, pri ktorom sa zisťuje maximálny aeróbny výkon pri kontinuálnom zvyšovaní zaťaženia. Určuje sa aeróbny a anaeróbny prah pomocou analýzy dýchacích plynov, VO2max a maximálna tepová frekvencia. Sleduje sa reakcia kardiovaskulárneho a dýchacieho systému na dynamickú prácu.


CENA ERGOMETRIE: 70€

CENA SPIROERGOMETRIE: 90€

 

OSTARŠENIE

Potvrdenia pre možnosť štartu mladších športovcov vo vyššej vekovej kategórii. Ako príklad uvádzame "Súťažný poriadok futbalu z 8.júna 2021":

Článok 46
Účasť hráča vo vyššej vekovej kategórii

"Hráč, ktorý nedovŕšil 18. rok veku, je oprávnený súťažiť v inej vekovej kategórii podľa odseku 1 len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu telovýchovného lekára a predchádzajúceho písomného súhlasu jeho zákonného zástupcu so súťažením hráča vo vyššej vekovej kategórii. Klub je povinný predložiť tieto súhlasy riadiacemu orgánu súťaže na základe jeho výzvy alebo inému orgánu alebo osobe delegovanej riadiacim zväzom spôsobom uvedeným v rozpise súťaže. Hlavný tréner družstva nesmie nominovať hráča na stretnutie v prípade uvedenom v odseku 1, ak tieto súhlasy nemá k dispozícii pred stretnutím."


CENA: 50 €

KOMPLEXNÁ DIAGNOSTIKA ŠPORTOVÝM LEKÁROM

CHCETE VEDIEŤ VIAC?

Máte záujem o rezerváciu? Neváhajte a napíšte nám!
© 2024 Všetky práva vyhradené pre TEOP s.r.o.
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.